Uluslararası Ticaret Hukuku

Yurt dışına ihracat yapan müvekkillerimizin ithalat ve ihracattan kaynaklı yurt dışı alacaklarının takibi, ihracat ve saikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, gümrük işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ihtilafların çözümü, serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözüm alanlarında hizmet vermekteyiz.