Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku alanında Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı şirketlerin, kuruluş, birleşme, devralma tür değiştirme hizmetlerinin yanı sıra şirket genel kurul toplantılarının yapılması, sermaye artırım ve indirimleri, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık, haksız rekabetin önlenmesi, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler hukuki durum tespit raporlaması hizmetleri vermekteyiz.