İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Beyaz Sayfa Hukuk Bürosu, müvekkillerinin İnsan Kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak,istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürlerinin yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. Bu kapsamda sözleşmelerin feshi, işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli, iş kazalarına ilişkin cezai ve hukuki danışmanlık ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, personel özlük dosyalarının tanzimi, her somut duruma özgü tutanak, savunma, ihtar ve fesih bildirim yazılarının hazırlanması, sendikal faaliyetlerle ilgili ihtilafların çözümlenmesi, İş Kanunu, SGK, 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin verilmesi alanlarında hizmet vermekteyiz.