İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili konusunda hukuki yardım ihtiyacı duyan şirket ve bireylerin uluslararası kanunlarla korunan alacakları da dahil olmak üzere her türlü alacaklarının, İcra ve İflas Hukuku gereği yasal takibini yapmak, ipotek almak  ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemleri, Özellikle haciz baskısını kullanarak yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket hesaplarına geçmesini sağlamak, kimi zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise haciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine imkan sağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz.